เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

บริษัท เอส.ดี. กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอส.ดี.กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทออกแบบและติดตั้งงานระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน, งานระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, PP Tank, ระบบปรับอากาศ( Split Type,VRV,Water Cooled Chiller System ), ระบบดับเพลิง, รับประกอบตู้ Switchboard ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปรวมถึงระบบไฟฟ้าอาคารต่างๆ บริหารงานโดยทีมงานวิศวกร ระดับสามัญไฟฟ้า เลขทะเบียน สฟก. 5213 ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปี ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในงานออกแบบและติดตั้งดังกล่าว นอกจากนี้ทางบริษัทยังออกแบบและติดตั้งงานเคาน์เตอร์ครัว, งานหินสังเคราะห์, งานประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมบานเฟี๊ยม และพร้อมบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าที่รับบริการ บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงคุณภาพของงานทุกขั้นตอน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart